B96 - Utökad B

Utökad B-behörighet ger dig rätt att framföra en fordonskombination (bil+släp) med en sammanlagd totalvikt av högst 4250 kg.

Prov
För att få utökad B-behörighet kommer det att krävas
att föraren genomgår ett särskilt körprov.

Provet består av tillkoppling av fordons-kombinationen, säkerhetskontroll samt körning i trafik.

Du kan även göra körprov för utökad B vid samma tillfälle som det vanliga körprovet för B. Körprovet genomförs då i två delar, den första delen innehåller körning med enbart en bil och den andra innehåller körning med tillkopplat släp.

Både kunskapsprovet och körprovets
första del (för B-behörighet) måste vara godkända för att du ska få gå vidare och genomföra den andra delen.

Har du fler frågor kan du gärna ringa oss!!

Utökad B - behörighet
Utökad B - behörighet
Utökad B - behörighet
Utökad B - behörighet

   Paketpris!

* 2 körlektioner
(a 50 min)
* lån av bil + släp
vid prov

         Paketpris: 2000:-

Vid abokning av körletkion skall det göras senast kl. 13.00 vardagen innan!

Vid missad körlektion debiteras fullt pris.